::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/22 -4.00 17.50 44.40 67.60
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/08/21 1011 6,869,199 1,954,342M 1.11 -5.85 17.69 52.32 89.42 558.87 60.20 1.17
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/08/21 3834 24,120,253 731,688M 1.64 0.42 32.28 68.56 129.16 2307.26 39.50 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/21 1124 4,469,041 297,013M 3.00 -5.83 21.65 51.07 78.32 337.10 60.10 0.96
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/08/21 1642 3,882,871 182,041M 15.25 -4.06 23.36 41.62 71.43 283.46 55.40 0.79
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/08/21 3418 11,129,558 300,409M 18.58 -3.09 19.97 41.28 72.63 1013.00 44.10 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/08/21 3076 7,543,521 395,484M 15.12 -8.90 3.53 22.96 35.51 654.36 45.40 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/15 2178 2,629,928 550,402M 24.58 -4.65 12.72 25.70 44.70 157.78 49.80 0.84
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/15 2178 2,629,928 550,402M 24.58 -4.65 12.72 25.70 44.70 157.78 0.70 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/08/21 1093 3,027,450 169,462M 3.92 -8.89 11.98 28.57 39.48 202.76 62.30 0.93
توسعه صادرات 0 0 0 1398/08/21 3106 12,426,273 111,675M 0.77 -7.44 11.11 34.57 64.66 1141.82 46.10 0.96
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/08/21 2595 11,939,822 1,603,100M 2.65 -6.51 14.23 41.59 66.30 1093.98 58.10 0.91
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/08/21 1940 4,248,157 497,540M 15.44 -8.21 25.53 44.45 96.74 414.94 48.60 0.78
زرین پارسیان 0 0 0 1398/08/21 1857 4,519,390 1,063,797M 7.47 -6.65 16.14 47.53 72.46 415.87 58.60 0.72
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/08/21 1298 2,125,477 514,523M 4.87 -7.89 18.65 27.76 29.59 109.99 47.40 0.80
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/08/21 3117 5,378,365 612,811M 9.04 -7.59 12.57 34.21 59.35 437.90 44.70 1.02
سهم آشنا 0 0 12 1398/08/21 2067 4,248,155 2,685,391M 6.26 -5.56 17.77 60.47 113.56 381.27 44.10 0.84
سینا 0 0 0 1398/08/15 3209 17,885,626 97,745M 29.23 -4.82 13.59 34.55 54.00 1688.71 44.30 0.92
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/08/21 3168 7,624,265 260,849M 4.46 -6.12 14.40 34.02 43.47 661.00 40.80 1.00
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/08/21 2161 31,788 231,737M 5.18 -2.55 16.21 44.54 71.72 218.84 54.30 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/08/21 1053 3,223,893 568,472M 0.88 -4.73 19.91 62.41 87.42 209.03 56.30 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/08/21 536 29,511 220,819M 23.74 -3.49 11.61 34.26 55.88 193.03 40.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/08/21 2745 13,022,620 548,343M 1.50 -6.29 21.70 59.07 110.43 1192.67 54.60 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/08/21 1683 38,795 446,471M 7.28 -5.26 16.26 39.97 61.67 267.76 64.00 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/08/21 2152 46,093 546,841M 31.09 -2.76 21.00 50.64 77.10 360.56 56.20 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/08/21 1683 2,368,900 271,992M 13.93 -7.65 12.83 67.95 102.43 182.71 65.20 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/08/21 1731 39,919 388,797M 11.15 -4.01 15.96 41.11 56.88 293.64 60.60 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/08/21 3378 22,892,078 888,121M 20.45 0.12 15.72 43.45 97.74 2186.25 53.40 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/08/21 3418 15,849,754 603,971M 2.64 -6.76 23.48 58.09 121.23 1482.70 51.40 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/08/21 2639 16,179,938 134,698M 14.33 -3.65 16.38 45.52 80.86 1517.99 57.00 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/08/21 2454 5,704,298 562,906M 26.47 -3.44 15.68 38.38 68.05 563.74 58.30 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/08/21 3557 15,611,527 166,669M 5.58 -7.23 15.07 41.37 71.67 1454.30 49.40 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/08/21 3979 12,540,915 132,119M 5.69 -3.42 10.40 38.94 66.14 1152.99 45.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/08/21 4206 60,459,342 2,540,199M 27.70 -3.92 15.69 39.08 70.04 5945.93 49.10 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/08/21 3130 14,933,740 4,265,793M 22.28 -4.60 15.26 42.08 69.89 1391.88 55.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/08/21 2360 5,407,194 73,862M 37.94 -9.97 12.42 29.39 50.27 435.40 55.80 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/08/21 3531 9,902,149 426,555M 7.94 -6.46 17.14 45.74 63.73 883.93 48.90 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/08/21 1096 3,828,205 85,660M 1.34 -6.45 8.47 34.21 71.37 269.47 58.90 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/08/21 1466 6,299,831 181,643M 11.87 -5.28 18.59 43.68 61.96 505.80 67.40 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/08/21 3320 16,565,599 310,423M 1.20 -3.32 19.27 48.30 103.18 1552.72 48.60 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/08/21 2447 5,055,573 177,334M 0.95 -3.95 11.00 41.32 75.32 446.84 53.80 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/08/21 1821 4,168,339 177,605M 0.25 -7.34 14.96 34.89 60.19 316.51 58.20 1.05
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/08/22 1276 44,623 460,938M 8.84 -3.05 15.87 42.82 69.80 339.72 62.00 0.72
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/08/22 1899 36,435 352,637M 25.66 -4.53 10.88 30.50 47.31 254.32 58.90 0.64
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/08/22 25 10,303 386,931M 54.70 2.36 1180.00 0.72
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/08/22 2229 41,237 1,525,954M 1.36 -3.48 13.37 39.74 65.91 303.85 53.10 0.88
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/08/22 144 12,167 254,424M 3.12 -3.80 16.86 21.16 35.40 0.99
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/08/22 1453 55,114 413,351M 10.34 -4.33 17.84 47.56 74.95 422.50 60.40 0.79
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/08/21 2215 5,064,764 805,784M 35.69 -2.05 11.05 31.97 61.84 406.48 66.50 0.47
مشترك افق 0 0 0 1398/08/21 2117 3,055,550 193,875M 26.07 -3.94 17.68 44.32 80.63 205.57 45.00 0.96
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/08/21 3013 11,958,059 440,989M 12.51 -7.48 10.64 36.24 53.03 1095.83 43.30 1.02
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/08/21 4205 76,312,589 804,793M 0.50 -7.09 12.45 30.42 61.86 7477.26 39.80 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1398/08/21 4116 83,586,865 1,065,231M 15.23 -5.37 18.03 50.13 84.90 8247.66 43.40 1.02
مشترک البرز 0 0 0 1398/08/21 2391 2,017,609 23,180M 37.59 -3.17 29.61 50.69 50.15 261.21 49.40 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/21 2083 4,420,667 451,598M 0.69 -8.63 18.71 56.53 115.37 401.42 52.30 0.87
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/08/21 3771 59,301,527 3,548,544M 0.32 -7.90 22.60 67.80 137.15 5852.73 43.30 1.04
مشترک پویا 0 0 0 1398/08/21 4252 45,114,947 474,835M 36.32 -2.65 23.02 47.18 72.99 4407.61 40.50 0.99
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/08/21 3271 14,318,219 162,354M 28.70 -5.72 15.45 34.80 41.00 1324.23 43.30 0.95
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/08/21 2229 5,083,250 619,069M 3.94 -5.49 17.36 42.74 99.81 408.14 41.80 1.05
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/08/13 2224 5,206,157 380,424M 2.93 -10.38 23.20 72.22 135.34 452.83 45.80 0.88
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/08/21 2101 2,916,879 300,202M 11.87 -2.91 15.25 48.48 72.20 277.25 54.90 0.69
مشترک عقیق 0 0 0 1398/08/21 3183 19,005,645 259,978M 6.85 -5.70 17.57 47.10 70.41 1790.95 46.00 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/08/15 3482 3,381,169 33,883M 10.85 -7.47 13.42 23.74 15.48 237.56 39.90 0.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/08/21 3529 18,712,606 292,422M 12.65 -5.12 9.53 32.19 52.91 1770.39 42.30 0.86
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/08/21 4252 2,952,809 258,589M 8.64 -3.84 21.88 20.94 46.92 2325.43 38.50 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/08/21 2599 11,669,609 279,265M 0.31 -5.87 12.46 37.94 62.66 1067.07 47.20 1.14
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/08/21 3068 6,496,279 195,642M 12.09 -7.30 9.86 38.23 64.02 544.46 44.60 0.94
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/08/21 1905 2,328,991 172,755M 16.99 -5.83 14.92 34.52 40.04 146.49 55.10 0.75
همیان سپهر 0 0 0 1398/08/21 1935 2,566,110 290,291M 12.80 -7.89 16.05 44.65 55.39 157.93 51.70 0.86
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/08/21 3133 6,808,795 451,859M 10.01 -5.26 22.05 51.45 93.79 637.11 44.70 0.87
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/08/21 3644 33,221,662 1,114,620M 0.54 -4.44 16.38 44.00 96.27 3222.19 43.40 0.92

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.