::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/24 8.20 25.50 53.00 134.40
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/04/24 891 5,874,795 1,742,165M 0.31 11.99 34.69 81.42 194.25 463.49 64.80 1.14
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/04/24 3714 16,328,078 332,685M 0.36 -0.91 29.86 61.02 177.56 1529.58 39.70 0.90
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/24 1004 3,530,921 194,879M 20.77 6.36 26.90 48.69 148.58 245.34 64.10 0.88
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/04/24 1522 3,112,079 143,560M 4.74 3.88 14.24 45.97 148.59 207.34 57.50 0.82
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/04/24 3298 9,092,995 244,247M 13.24 7.17 20.43 50.23 133.23 809.33 44.80 0.88
بانک دی 0 0 0 1398/04/24 2956 7,158,336 375,419M 1.04 8.52 17.38 36.30 96.89 615.84 46.40 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/04/24 2058 2,348,968 491,601M 5.63 5.49 13.42 34.51 62.00 130.24 51.40 0.65
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/04/24 973 2,650,115 133,208M 21.78 2.82 17.00 34.39 69.59 165.02 67.40 0.79
توسعه صادرات 0 0 0 1398/04/24 2986 10,827,774 98,359M 1.43 5.53 18.58 39.89 125.49 982.07 46.90 0.73
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/04/24 2475 10,048,461 1,471,426M 7.45 9.28 22.35 45.73 138.84 904.85 59.60 0.87
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/04/24 1820 3,373,297 389,656M 0.63 4.40 26.66 54.18 163.49 330.29 50.20 0.67
زرین پارسیان 0 0 0 1398/04/24 1737 3,669,917 924,243M 5.72 2.57 22.93 50.51 139.68 334.81 60.90 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/04/24 1178 1,917,452 517,662M 16.26 5.28 5.95 12.55 69.35 89.44 49.70 0.60
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/04/24 2997 4,670,810 522,519M 2.78 3.66 22.63 41.99 101.12 367.14 45.40 0.85
سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/04/24 24 10,068 219,605M 18.03 0.68 0.47 4.40 2.64
سهم آشنا 0 0 12 1398/04/24 1947 3,324,347 1,038,583M 9.90 6.10 40.73 74.63 218.51 290.23 45.20 0.77
سینا 0 0 0 1398/04/24 3089 15,496,269 105,979M 22.46 3.27 24.67 50.21 90.13 1449.75 45.10 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/04/24 3048 6,629,151 225,259M 0.92 7.95 18.64 40.52 99.99 559.54 41.50 0.98
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/04/24 416 26,581 198,896M 13.94 9.27 22.58 51.13 139.08 163.94 45.80 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/04/24 935 10,132 9,087,549M 91.63 1.63 5.24 10.37 21.34 54.11 78.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/04/24 2625 10,156,287 294,319M 6.81 6.37 35.77 73.16 191.56 908.15 55.90 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/04/24 1563 32,083 369,216M 0.15 4.30 24.80 47.51 122.49 204.13 67.00 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/04/24 2032 37,073 398,678M 7.92 6.87 28.77 55.97 138.41 270.43 58.10 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/04/24 1563 2,026,674 185,376M 0.09 7.70 47.53 69.18 125.06 135.63 68.10 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/04/24 1611 34,479 335,818M 0.65 11.27 24.71 49.06 119.98 240.00 63.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/04/24 3258 19,368,053 772,166M 35.32 8.61 36.23 60.67 144.50 1834.30 54.60 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/04/24 3298 12,111,625 340,942M 4.11 4.21 33.27 75.13 186.43 1109.42 52.10 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/04/24 2519 13,680,056 114,516M 3.49 9.25 28.00 66.73 138.83 1268.01 58.70 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/04/24 2334 4,907,050 439,039M 21.21 6.69 22.09 53.59 137.56 472.39 60.10 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/04/24 3437 12,977,305 160,581M 0.08 7.19 23.05 49.06 79.90 1192.03 50.00 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/04/24 3859 10,565,166 102,524M 10.75 6.36 22.58 38.76 76.47 955.59 45.90 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/04/24 4086 50,923,471 1,973,997M 20.10 6.76 21.98 53.19 140.24 4992.35 49.90 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/04/24 3010 12,565,367 2,895,098M 23.80 6.95 26.42 55.13 141.80 1155.28 56.70 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/04/24 2240 4,810,987 55,533M 0.57 4.72 11.26 34.29 135.66 376.37 57.60 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/04/24 933 2,596,783 85,683M 16.79 13.37 31.67 56.32 140.85 148.92 60.20 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/04/24 3411 8,169,038 351,955M 0.94 7.65 23.98 45.86 127.06 711.72 49.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/04/24 976 3,354,421 76,350M 12.10 11.05 24.45 49.01 134.19 223.74 63.30 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/04/24 1346 5,278,070 158,516M 0.85 11.19 22.21 52.21 146.99 407.55 71.10 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/04/24 3200 13,579,995 289,200M 5.49 5.57 38.33 60.91 178.71 1254.86 49.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/04/24 2327 4,427,030 156,473M 9.77 11.55 27.28 58.56 199.03 384.44 55.40 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/04/24 1701 3,589,464 150,097M 3.87 6.27 23.77 49.76 130.50 258.67 60.70 0.99
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/04/24 1156 36,463 376,649M 1.89 9.02 20.46 44.26 141.35 257.86 64.10 0.72
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/04/24 1779 32,214 324,669M 22.30 6.85 21.21 36.91 105.79 215.61 60.40 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/04/24 2109 34,296 1,121,650M 8.64 5.85 25.38 55.42 145.11 238.80 53.60 0.91
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/04/24 1333 43,971 263,823M 3.24 6.04 23.91 56.85 136.25 318.00 61.90 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/04/24 2095 4,375,484 673,864M 38.59 8.15 13.93 29.73 105.76 337.55 68.80 0.48
مشترك افق 0 0 0 1398/04/24 1997 2,463,383 126,115M 6.04 6.16 25.32 48.53 167.64 146.35 46.20 0.92
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/04/24 2893 10,386,865 380,886M 3.01 7.80 20.40 46.03 125.32 938.70 44.10 1.14
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/04/24 4085 65,407,344 805,688M 0.32 5.65 23.65 55.31 152.47 6394.45 40.20 1.02
مشترک آگاه 0 0 0 1398/04/24 3996 66,849,630 632,398M 1.25 6.95 26.78 64.27 152.99 6576.14 43.90 1.01
مشترک البرز 0 0 0 1398/04/24 2271 1,508,211 15,892M 9.27 2.31 17.99 22.55 71.65 210.26 50.50 0.49
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/24 1963 3,557,788 334,877M 2.26 6.90 44.91 83.29 164.93 307.63 53.80 0.68
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/04/24 3651 45,022,345 2,594,098M 0.01 5.90 45.99 93.16 155.65 4417.29 43.60 0.86
مشترک پویا 0 0 0 1398/04/24 4132 36,143,241 386,588M 2.34 10.64 19.84 48.49 127.39 3511.21 40.90 1.00
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/04/24 3151 12,052,278 149,075M 2.74 5.04 12.65 30.33 94.56 1098.83 43.90 0.99
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/04/24 2109 4,112,562 498,171M 1.68 6.04 30.95 72.14 192.54 311.11 42.50 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/04/24 2104 4,073,711 298,974M 0.03 4.45 41.89 93.18 243.49 331.64 46.80 0.91
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/04/24 1981 2,397,940 235,746M 2.20 1.72 24.20 44.62 97.33 221.02 56.40 0.50
مشترک عقیق 0 0 0 1398/04/24 3063 15,116,268 195,937M 1.79 6.67 20.59 53.07 122.46 1403.98 46.90 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/04/24 3362 2,909,808 91,612M 66.27 2.77 7.41 15.94 54.85 190.50 40.40 0.43
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/04/24 3409 16,384,866 272,579M 12.44 5.82 22.65 42.82 142.47 1537.72 43.00 0.94
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/04/24 4132 24,186,587 171,193M 3.67 9.55 25.30 57.01 140.75 2319.96 39.10 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/04/24 2479 9,662,818 233,898M 0.23 5.82 21.34 52.69 146.52 866.37 48.10 1.10
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/04/24 2948 5,619,656 159,357M 1.80 7.10 24.25 44.88 101.46 457.49 45.40 0.81
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/04/24 1785 1,969,640 117,849M 9.86 8.82 18.00 39.05 92.81 116.95 57.00 0.71
همیان سپهر 0 0 0 1398/04/24 1815 2,119,720 212,468M 14.26 3.87 23.34 39.95 85.41 114.62 53.40 0.76
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/04/12 2204 1,643,528 8,926M 34.88 6.03 28.00 51.14 102.60 59.99 46.20 0.96
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/04/24 3013 5,425,808 343,660M 1.22 6.53 31.64 58.92 165.08 498.81 45.40 0.85
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/04/24 3524 28,091,667 923,205M 8.73 3.25 38.13 72.16 198.28 2709.19 43.90 0.96

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.