::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/03/30 14.30 12.90 12.50 38.10
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2761 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 28.10 0.46
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/03/29 501 2,006,796 243,778M 13.86 22.86 15.30 24.83 82.42 92.49 70.00 1.71
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/03/30 3324 5,947,120 97,979M 5.39 9.57 5.90 3.00 14.36 493.54 37.40 0.76
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/03/29 614 1,392,377 15,976M 1.99 11.48 10.43 7.29 19.63 36.18 67.90 1.08
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3141 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 34.10 0.03
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/03/29 1132 1,304,237 54,141M 3.18 12.66 6.40 -0.65 17.77 28.80 58.30 1.21
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/03/29 2908 3,864,750 116,588M 20.21 10.51 9.61 13.50 27.80 286.49 42.80 0.67
بانک دی 0 0 0 1397/03/29 2566 3,632,623 211,375M 34.92 7.35 8.95 10.17 38.76 263.27 44.10 0.78
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/03/29 1668 1,407,525 167,142M 14.26 9.09 8.87 7.80 27.72 37.96 49.90 0.58
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2607 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 23.70 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/03/29 583 1,505,653 48,986M 32.46 10.11 8.73 27.76 51.13 50.57 72.50 1.21
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1105 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 57.10 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2637 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 34.20 0.61
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/03/29 586 1,524,935 16,735M 21.17 14.81 15.09 18.64 44.92 48.84 72.10 1.01
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/03/29 1642 15,826 82,515M 6.38 11.96 9.09 10.10 35.74 58.13 60.40 0.71
توسعه صادرات 0 0 0 1397/03/29 2596 4,737,258 59,718M 0.47 4.57 -2.24 -11.24 2.29 373.42 45.10 0.85
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/03/29 2085 4,118,356 360,134M 31.60 18.00 17.73 7.21 37.23 311.84 59.80 1.38
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1397/03/30 493 3,662,583 183,129M 52.84 1.49 1.42 2.77 13.13 19.93 12.20 0.19
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1699 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 43.80 0.00
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/03/29 1430 1,636,513 102,976M 0.28 21.25 16.32 16.06 37.88 106.43 47.20 0.92
زرین پارسیان 0 0 0 1397/03/29 1347 1,531,986 202,291M 23.50 14.52 12.42 11.66 42.03 130.80 61.80 0.63
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/03/29 788 1,075,309 158,634M 17.24 5.58 7.59 13.75 39.98 6.24 46.50 0.64
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/03/29 2607 2,348,200 266,824M 22.96 12.09 10.96 6.88 27.72 134.85 43.30 0.97
سهم آشنا 0 0 0 1397/03/29 1557 1,171,740 105,716M 11.56 10.72 17.17 12.31 35.54 48.51 40.50 0.80
سینا 0 0 0 1397/03/29 2699 8,192,042 94,053M 21.22 11.14 10.57 14.24 43.94 719.27 43.10 1.03
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/03/29 2658 3,341,223 126,676M 15.78 11.60 9.43 10.62 35.53 232.42 39.00 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/03/29 1651 12,151 125,031M 4.19 6.47 0.44 -1.40 22.85 21.88 57.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/03/29 2235 3,548,501 104,748M 2.98 14.38 12.63 10.01 43.10 252.24 57.20 1.18
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/03/29 235 1,074 9,900,595M 0.10 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.19 63.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1397/03/29 332 1,132,205 1,989,973M 41.16 5.79 3.92 4.70 0.00 13.22 20.90 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/03/29 1173 14,372 185,521M 7.60 12.61 8.44 7.31 34.29 36.24 73.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/03/29 3048 9,912,699 258,414M 11.05 13.20 12.07 12.89 37.01 889.61 52.70 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/03/29 493 215,086 21,509M 89.32 1.45 4.54 4.42 -78.60 -78.60 81.70 0.15
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/03/29 1173 1,073,347 43,487M 1.33 6.16 2.28 1.35 21.74 16.23 73.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/03/29 1221 15,752 153,423M 9.36 13.08 6.07 8.36 44.10 55.33 69.00 1.25
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/03/29 2868 7,784,706 183,828M 11.98 5.32 1.49 9.05 30.25 677.47 55.00 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/03/29 2908 4,340,618 144,894M 4.89 15.06 12.41 13.51 44.85 333.44 52.20 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/03/29 2129 5,590,767 99,426M 8.70 9.05 3.58 3.38 31.89 459.08 60.20 1.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/03/29 1944 2,190,765 121,866M 7.42 12.54 10.89 11.65 34.99 184.94 62.40 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/03/29 1752 2,137,873 116,405M 56.60 6.30 7.83 10.33 31.20 112.07 65.60 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/03/29 3047 6,915,072 104,563M 25.23 4.93 7.75 4.10 23.92 588.47 50.20 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/03/29 3469 6,092,881 30,215M 8.08 10.33 -1.36 -16.72 -17.79 508.75 45.90 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/03/29 3029 10,858,819 150,666M 11.34 10.32 11.42 8.46 36.21 984.82 51.50 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/03/29 3696 21,443,486 198,674M 25.75 12.71 11.55 13.14 38.56 2044.35 50.00 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/03/29 2620 5,267,977 384,404M 29.55 11.66 10.34 13.49 40.20 426.27 58.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/03/29 1850 2,089,784 37,142M 1.61 14.95 14.32 22.44 51.66 106.92 60.00 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/03/29 543 1,119,592 23,120M 16.55 6.91 6.45 -0.58 0.29 7.32 69.20 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/03/29 3021 3,591,188 188,185M 11.06 16.20 14.15 17.90 51.22 256.84 49.90 1.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/03/29 586 1,455,208 53,846M 13.72 11.74 21.69 22.36 36.61 40.45 74.70 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/03/29 956 2,129,350 30,535M 9.91 18.79 16.73 11.44 50.68 104.76 80.90 1.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/03/29 2810 4,944,218 99,399M 30.17 9.86 11.93 9.11 28.28 393.28 48.90 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/03/29 1937 1,520,846 52,592M 2.09 15.45 12.99 17.51 46.76 95.88 56.90 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1397/03/29 919 1,060,890 55,176M 62.67 1.98 -1.89 -3.01 5.55 2.29 75.80 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/03/29 1193 1,109,177 6,179M 16.63 10.04 7.64 5.18 21.45 33.73 68.40 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/02/28 1311 1,410,923 9,845M 13.45 -0.16 -1.14 5.90 10.38 40.98 67.30 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/03/30 766 15,517 150,973M 10.00 18.60 19.41 9.80 46.69 47.07 63.80 1.37
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1389 16,170 185,610M 9.61 11.77 11.50 11.91 28.71 54.97 59.80 0.95
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1719 14,170 92,174M 24.39 14.52 11.71 13.98 36.01 38.79 51.90 1.20
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/03/30 943 19,054 95,267M 3.48 15.94 13.56 16.32 43.97 79.36 62.50 1.02
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 2986 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 44.90 0.05
مشترك افق 0 0 0 1397/03/29 1607 938,245 106,100M 51.98 5.36 3.02 0.87 18.99 -6.17 42.90 0.58
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/03/29 2503 4,585,961 155,542M 2.34 17.26 19.23 18.68 55.59 358.60 42.10 1.41
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3736 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 30.20 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/03/29 3695 25,979,373 146,965M 15.32 22.23 20.93 19.58 60.59 2479.56 38.30 1.50
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1963 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 31.70 0.00
مشترک آگاه 0 0 0 1397/03/29 3606 26,407,601 142,865M 2.76 16.86 16.00 16.80 49.91 2537.28 42.10 1.16
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1388 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 50.00 0.76
مشترک البرز 0 0 0 1397/03/29 1881 1,067,989 15,548M 10.05 18.45 13.78 9.90 17.30 133.91 48.90 0.65
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1397/02/31 1502 1,006,573 56,529M 46.87 1.63 0.65 6.97 6.73 42.62 45.70 0.45
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/03/29 1573 1,440,524 141,760M 0.14 25.14 22.65 15.86 36.26 80.90 52.40 0.78
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/03/29 3261 17,706,355 1,210,902M 0.01 16.34 13.29 5.96 10.80 1670.66 41.80 0.76
مشترک پویا 0 0 0 1397/03/29 3742 15,681,338 104,218M 0.83 14.01 7.68 4.72 14.97 1466.78 39.00 1.07
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2664 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 30.00 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/03/29 2761 6,104,845 59,559M 9.30 21.00 21.22 17.76 42.67 507.25 42.20 1.17
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/11/14 1719 1,252,317 98,902M 30.77 0.96 15.26 26.43 29.41 25.19 38.20 1.10
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/03/29 1714 1,242,246 104,195M 0.16 32.97 27.90 11.13 44.80 32.38 44.10 3.70
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2732 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 31.50 0.00
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/03/29 1591 1,360,075 122,808M 30.81 8.70 9.41 7.65 21.83 88.21 55.20 0.59
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3190 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.40 0.91
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/03/29 1483 1,000,438 150,029M 36.44 1.31 3.94 7.99 23.32 18.27 51.10 0.09
مشترک سیب 0 0 0 1397/02/04 1536 990,188 3,961M 73.65 -10.05 -12.67 -2.31 -3.44 -2.70 48.70 1.29
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/03/29 699 1,009,296 25,403M 93.70 0.44 -3.15 -5.24 12.03 20.37 68.80 0.54
مشترک عقیق 0 0 0 1397/03/29 2673 6,838,703 108,523M 2.77 14.35 13.25 12.30 37.35 580.41 45.10 0.99
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1558 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 40.00 0.01
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/03/29 2972 1,917,166 17,139M 1.31 18.73 14.01 10.79 15.23 91.40 39.80 1.41
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1837 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 40.00 0.60
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/03/29 3019 6,618,582 110,365M 3.03 15.04 11.81 8.76 13.01 561.55 41.20 0.87
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1562 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 39.00 0.05
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/03/29 3742 10,114,086 104,064M 21.02 11.56 10.59 7.60 20.21 911.95 36.90 0.91
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/03/29 2089 3,852,093 72,912M 1.63 15.34 18.01 14.94 22.96 285.25 46.80 1.28
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/03/29 2558 2,886,437 81,239M 10.40 6.11 1.82 -6.70 3.81 186.35 43.40 0.98
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/03/29 1395 1,158,973 104,962M 33.42 9.38 11.01 15.20 28.75 30.61 56.70 0.38
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/03/29 918 1,107,242 272,125M 62.74 5.71 8.19 13.57 31.51 52.02 71.30 0.26
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/03/29 781 1,115,742 95,982M 85.69 0.99 3.94 6.00 20.68 33.49 81.00 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/03/29 1425 1,151,178 122,071M 40.74 4.47 6.35 9.62 21.20 20.64 51.90 0.31
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/03/29 1814 736,662 3,705M 6.27 15.20 9.47 -7.65 -21.50 -28.29 43.90 1.23
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2616 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 30.10 0.00
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/03/29 3602 10,301,472 110,607M 36.24 9.06 9.13 11.62 29.96 929.90 41.70 0.92
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/03/29 2623 2,020,042 171,900M 4.21 13.67 13.48 11.22 38.72 158.23 43.10 0.98
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/03/29 3134 9,334,766 126,094M 2.84 16.20 18.23 11.73 45.24 833.48 41.80 1.33
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2172 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 58.10 1.16

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.