::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/03/30 14.30 12.90 12.50 38.10
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/03/29 1758 18,819 105,062M 29.82 11.89 10.56 12.58 41.10 87.63 61.60 0.79
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/03/29 2511 1,426,402 106,073M 2.59 13.94 15.23 12.83 33.63 143.56 48.20 0.59
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/03/29 2543 4,473,023 5,892,013M 72.76 4.33 8.24 14.56 29.48 331.34 51.90 0.19
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/03/29 1238 1,898,788 108,960M 66.49 1.97 -0.07 -1.73 6.60 86.95 63.50 0.22
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1035 18,534 198,490M 18.24 12.01 12.15 15.43 34.02 76.76 67.70 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1397/03/29 2109 2,579,145 5,870M 96.33 0.20 -0.13 1.13 21.71 157.91 62.10 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/03/29 1818 4,592,311 125,834M 52.08 8.77 9.65 14.55 35.14 359.27 70.30 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/03/29 3021 7,539,340 146,474M 48.22 6.01 6.12 6.92 26.67 653.95 52.10 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/03/29 1668 1,731,703 114,722M 46.64 5.01 6.51 8.03 19.17 70.18 64.00 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/03/29 1951 1,310,656 96,344M 43.54 5.57 6.01 2.61 25.24 94.69 65.30 0.25
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/03/30 1609 18,692 270,240M 50.14 8.20 10.52 11.10 23.97 83.57 60.60 0.57
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/03/29 1705 2,052,069 168,173M 42.87 11.11 13.32 9.58 36.02 105.21 70.40 0.81
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/03/29 1249 1,081,399 199,770M 46.26 8.88 11.69 12.94 28.02 75.34 69.60 0.32
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2357 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 34.80 0.19
نیکی گستران 0 0 0 1397/03/29 1490 1,363,625 104,661M 42.47 7.02 6.80 12.08 25.46 29.76 53.30 0.40
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2414 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 39.20 0.16

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.