::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1933 27,137 143,356M 45.51 -3.78 9.98 53.28 68.38 170.56 62.70 0.30
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/09/20 2686 1,957,439 172,930M 28.78 -4.64 6.02 42.20 59.74 194.81 48.80 0.47
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/09/20 2718 5,284,035 2,587,439M 33.56 -4.04 2.96 20.01 37.16 409.54 52.40 0.35
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/09/20 1413 2,345,228 114,529M 54.07 -0.52 6.03 23.69 23.88 130.91 62.80 0.32
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1210 24,731 702,606M 58.11 -3.23 7.42 43.33 57.30 137.65 67.30 0.51
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 0 0 0 1397/09/20 177 10,110 323,985M 5.84 -15.54 -17.03 0.00 0.00 1.04 45.20 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/09/20 3223 3,559,430 526,002M 44.47 -4.07 -73.42 -61.68 -58.06 255.35 53.70 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/09/20 1993 6,577,931 123,310M 45.21 -4.44 7.40 48.91 68.57 557.85 70.50 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/09/20 1927 2,775,611 151,104M 56.26 -0.01 8.00 35.35 46.05 175.33 66.00 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/09/20 3196 11,018,378 89,447M 32.39 -6.91 11.32 49.70 61.29 1001.85 53.20 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/09/20 1843 2,221,869 146,721M 51.51 -1.49 11.52 30.74 39.70 118.36 64.60 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/09/20 2126 1,549,068 86,340M 58.05 -3.34 3.68 31.32 32.26 129.99 65.90 0.27
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/09/21 1784 21,831 315,616M 52.03 -5.25 2.80 21.22 33.16 115.78 61.40 0.44
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1397/09/20 1880 3,075,505 366,520M 57.02 -1.44 15.14 57.22 68.87 207.55 69.30 0.58
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/09/20 1658 988,132 141,611M 42.10 -1.62 2.46 13.59 24.55 31.23 52.10 0.17
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/09/20 1424 1,413,096 262,320M 52.34 -2.87 10.46 54.47 65.91 125.50 68.10 0.42
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/08/22 1093 1,289,975 317,802M 56.03 3.43 24.75 38.82 51.02 85.13 68.30 0.31
نیکی گستران 0 0 0 1397/09/20 1665 1,652,527 86,042M 41.24 -3.66 1.81 25.11 36.69 57.25 53.80 0.53
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/09/20 3777 14,489,646 153,547M 40.85 -1.25 9.97 46.15 62.37 1348.62 42.40 0.68
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/09/17 2589 2,544,758 24,414M 31.00 -6.30 15.62 45.52 52.67 315.27 36.50 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.