::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/03 24.80 92.40 211.20 347.90
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/03/05 3216 6,391,838 809,488M 30.34 2.86 43.32 91.85 162.46 651.94 0.00 0.45
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/03/05 3248 18,635,138 5,458,791M 47.93 10.49 69.24 124.78 171.75 1697.00 0.09 0.55
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/03/05 1943 8,513,689 226,013M 62.72 14.88 57.02 125.71 190.48 738.24 0.04 0.63
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/03/05 1740 74,135 2,962,402M 42.77 10.86 50.82 106.13 155.91 613.32 0.09 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/03/05 2463 79,157 1,154,322M 40.70 14.61 48.93 91.47 143.64 689.20 -0.07 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/03/05 3753 118,328 2,247,842M 59.83 20.23 53.50 110.47 163.15 1081.30 0.05 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1399/03/05 361 997,706 99,771M 18.71 0.03 0.36 0.25 0.00 -0.23 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/03/05 2523 24,069,462 952,044M 51.21 15.41 48.83 103.03 175.77 2307.16 0.08 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/03/05 3726 37,443,572 310,183M 40.18 11.58 48.65 104.50 158.37 3644.41 -0.09 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/03/02 2373 6,741,135 435,167M 44.70 18.64 54.18 99.57 154.64 562.49 -0.01 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/03/05 2656 6,053,722 2,550,173M 55.83 7.57 28.72 75.74 178.81 601.23 0.10 0.31
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/03/05 2314 67,008 1,002,261M 37.25 19.18 52.10 98.58 157.57 563.25 0.03 0.59
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/03/05 2410 10,800,106 3,227,180M 52.04 16.76 58.07 112.81 176.70 980.01 0.03 0.63
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/03/05 2188 2,602,842 469,837M 42.49 11.61 42.40 92.50 157.59 200.70 0.06 0.36
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/02/15 3677 9,685,466 132,846M 17.49 50.11 97.80 186.45 251.77 866.95 0.21 0.75
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/03/05 1954 3,998,816 742,940M 23.20 17.58 57.40 129.87 178.90 433.86 0.00 0.48
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/03/05 1623 3,939,508 930,571M 45.27 20.69 63.35 127.32 197.32 384.43 0.05 0.44
نیکی گستران 0 0 0 1399/03/05 2195 4,871,851 195,668M 40.83 21.63 61.42 111.55 150.72 363.59 0.22 0.61
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/03/05 4307 54,758,442 807,851M 42.26 9.65 55.46 120.02 183.54 5374.54 0.06 0.60
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/03/05 3119 8,477,310 90,038M 20.56 20.47 92.66 163.46 200.28 962.11 0.00 0.58

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.