::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/13 22.90 103.30 347.00 680.10
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/05/13 3285 10,857,325 1,379,977M 29.05 14.84 55.68 157.23 282.07 1082.90 0.02 0.47
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/05/13 3317 27,233,022 19,645,848M 49.30 9.91 44.97 162.82 256.30 2526.09 0.11 0.51
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/05/13 2012 13,815,369 387,079M 42.29 25.98 57.42 170.11 332.46 1260.24 0.13 0.55
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/05/13 1809 111,602 4,314,506M 39.54 12.02 51.38 149.49 255.49 969.30 0.13 0.46
صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 0 0 0 1399/05/13 49 15,043 46,670M 32.79 21.60 0.00 0.00 0.00 50.45 -0.30 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/05/13 2532 147,242 3,604,877M 15.21 18.42 85.86 192.48 316.31 1368.02 0.06 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/05/13 3822 168,374 2,941,861M 36.37 11.19 43.64 140.91 242.35 1580.92 0.04 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1399/05/12 430 994,709 99,471M 17.54 -0.29 -0.34 -0.05 0.14 -0.53 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/05/13 2592 34,616,051 1,263,278M 46.70 13.02 42.06 130.97 253.07 3361.92 0.08 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/05/13 3795 64,932,470 584,003M 46.42 15.59 66.17 176.61 305.00 6393.34 -0.06 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/05/13 2442 9,206,983 594,348M 42.76 6.48 34.10 125.85 216.33 804.82 -0.09 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/05/13 2725 7,751,633 3,842,066M 35.28 3.95 28.64 79.40 181.62 771.03 0.05 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/05/13 2383 122,805 2,070,187M 35.71 22.62 77.70 201.18 317.86 1107.53 0.14 0.56
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/05/13 2479 16,191,954 4,889,339M 40.96 11.52 47.18 153.67 263.46 1519.20 -0.01 0.61
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/05/13 2257 3,791,077 650,299M 37.52 6.98 48.36 131.83 238.37 314.51 0.06 0.38
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/05/12 3746 17,186,921 262,118M 7.96 20.94 77.45 251.00 478.87 1615.86 0.30 0.70
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/05/13 2023 6,408,841 1,190,372M 34.31 9.73 55.86 187.46 298.06 677.46 -0.04 0.53
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/05/13 1692 6,443,225 1,521,986M 43.41 12.97 61.82 185.79 311.01 625.26 0.05 0.47
نیکی گستران 0 0 0 1399/05/13 2264 7,705,675 330,103M 36.37 12.14 56.46 171.80 262.84 633.24 0.18 0.61
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/05/13 4376 74,384,843 1,034,768M 45.83 3.66 34.76 126.15 249.85 7336.71 0.04 0.56
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/05/13 3188 15,344,105 162,295M 37.49 22.63 64.16 281.02 417.46 1645.23 0.05 0.58

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.