::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2090 32,211 170,158M 29.58 1.02 19.82 17.60 91.65 221.15 60.00 0.30
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/02/28 2843 2,537,086 169,630M 40.16 11.17 29.59 26.12 103.41 250.75 47.60 0.48
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/02/28 2875 6,774,134 1,625,257M 61.90 -0.44 25.10 24.62 58.14 553.23 51.20 0.33
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/02/28 1570 2,881,228 105,243M 59.27 0.14 15.52 23.55 54.92 183.68 59.10 0.37
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1367 28,672 814,547M 51.04 2.06 15.20 13.61 73.82 175.60 62.90 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/02/28 3380 4,384,051 689,901M 6.21 5.13 22.49 20.35 101.21 1650.68 52.60 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/02/28 2150 8,451,529 135,858M 6.50 8.30 27.60 24.84 101.06 745.23 67.60 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/02/28 2084 3,594,304 195,631M 0.82 11.37 31.35 30.05 80.00 256.54 63.50 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/02/28 3353 14,312,565 117,850M 8.93 7.75 31.77 26.26 102.21 1331.28 53.50 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/02/28 2000 2,612,887 172,255M 0.12 3.28 15.31 17.30 58.83 156.78 62.00 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/02/28 2283 2,190,965 117,355M 2.71 17.11 30.14 41.41 91.45 200.71 63.10 0.25
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1941 25,592 369,987M 38.85 2.19 17.96 13.28 48.42 153.13 58.90 0.45
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/02/28 2037 3,865,670 663,283M 50.02 1.18 15.19 25.01 109.33 286.57 65.90 0.54
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/02/28 1815 1,000,000 149,549M 38.28 8.56 17.96 15.46 31.58 38.96 49.80 0.22
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1398/02/28 1581 1,549,618 287,702M 57.15 3.39 16.84 17.28 85.75 152.26 63.70 0.41
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1398/02/28 1250 1,410,787 333,249M 41.85 4.72 23.08 22.96 63.94 110.45 62.70 0.35
نیکی گستران 0 0 0 1398/02/28 1822 1,920,573 62,520M 47.61 3.22 17.07 11.57 51.29 82.75 51.50 0.52
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/02/28 3934 18,958,301 203,859M 44.98 5.76 26.70 31.47 102.92 1795.38 41.80 0.68
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2746 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 34.60 1.91

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.