::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/09/23 10.10 11.70 41.90 105.40
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/09/23 3052 3,709,565 275,135M 29.19 9.02 11.39 36.10 90.15 363.90 48.50 0.49
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/09/23 3084 8,811,676 5,717,624M 45.92 7.43 9.88 19.78 67.08 749.71 51.90 0.31
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/09/23 1779 4,067,406 133,374M 40.67 9.45 11.15 32.23 73.44 300.47 59.80 0.56
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/09/23 1576 38,054 1,248,521M 39.41 8.91 9.23 26.58 53.83 262.76 63.80 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/09/23 2299 43,503 199,356M 37.90 5.88 15.12 25.52 60.14 333.73 56.60 0.32
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/09/23 3589 5,925,443 1,149,951M 52.73 6.94 9.33 26.47 67.07 2266.21 50.80 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/09/23 197 994,609 99,461M 21.05 -0.04 0.11 -0.37 0.00 -0.54 7.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/09/23 2359 12,612,164 344,211M 48.77 8.12 11.37 33.74 92.71 1161.33 63.70 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/09/23 3562 19,604,965 169,093M 37.17 8.22 12.79 24.65 78.19 1860.53 51.50 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/09/23 2209 3,572,628 235,761M 46.35 5.69 10.21 29.42 60.50 251.10 58.30 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/09/23 2492 3,731,341 310,175M 50.52 10.84 15.64 43.18 149.97 362.97 59.90 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/09/23 2150 35,730 516,567M 38.08 6.03 7.11 30.17 63.62 250.57 59.80 0.43
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/09/23 2024 1,401,120 174,615M 57.96 6.14 8.56 27.17 57.69 85.59 51.30 0.39
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/09/22 1790 1,836,304 340,928M 58.37 5.66 9.50 23.21 57.34 205.62 63.60 0.36
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/09/23 1459 1,888,355 446,058M 45.02 6.29 12.72 31.34 74.29 171.89 62.80 0.30
نیکی گستران 0 0 0 1398/09/02 2031 2,286,619 68,745M 45.63 -0.70 5.92 17.66 33.34 117.59 52.00 0.45
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/09/23 4143 26,722,577 309,822M 40.04 9.87 12.12 31.05 84.11 2571.62 42.70 0.64
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/09/23 2955 3,465,586 36,673M 37.85 7.48 5.64 25.21 59.77 456.47 33.70 0.43

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.