::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/24 8.20 25.50 53.00 134.40
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/04/24 2901 2,860,821 192,093M 37.88 4.49 24.15 40.18 93.88 281.99 49.90 0.46
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/04/24 2933 7,653,923 3,623,100M 76.45 4.36 12.06 44.96 70.61 638.07 53.40 0.35
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/04/24 1628 3,132,713 109,564M 44.00 1.63 8.91 20.79 64.55 208.44 62.80 0.41
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/04/24 1425 30,752 873,647M 40.98 2.60 10.17 23.51 68.70 195.89 66.90 0.42
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/04/24 148 10,147 1,725,668M 93.82 1.65 5.73 0.00 0.00 9.20 21.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/04/24 2148 35,254 186,235M 37.80 1.42 10.81 24.95 90.38 251.49 59.00 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/04/24 2041 26,551 198,872M 6.15 6.92 25.51 55.12 106.45 166.31 56.20 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/04/24 3438 4,944,749 874,578M 45.07 6.16 17.67 37.27 106.44 1874.59 52.10 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/04/24 2208 9,824,920 204,290M 48.86 4.95 24.74 46.67 113.22 882.58 66.50 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/04/24 2142 4,418,370 240,792M 27.73 6.99 35.60 55.43 108.95 338.29 62.70 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/04/24 3411 16,051,107 132,373M 28.29 3.24 20.93 38.89 114.80 1505.14 52.90 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/04/24 2058 2,926,296 192,755M 49.44 5.96 14.57 26.48 67.56 187.58 60.80 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/04/23 2341 2,817,971 155,670M 45.77 11.71 49.70 68.32 127.91 263.42 62.20 0.24
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/04/24 1999 28,713 415,115M 40.21 6.46 14.92 29.04 50.42 184.05 61.60 0.43
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/04/24 1873 1,135,254 155,516M 42.85 3.17 19.69 28.77 42.40 60.13 53.30 0.27
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/04/24 1639 1,671,751 310,377M 47.05 3.22 15.02 27.10 90.56 170.55 67.10 0.39
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/04/24 1308 1,618,952 382,421M 48.21 4.62 19.62 35.92 72.83 130.47 67.40 0.35
نیکی گستران 0 0 0 1398/04/24 1880 2,104,728 63,268M 44.29 5.46 12.64 24.70 57.12 100.28 54.70 0.50
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/04/24 3992 21,546,452 236,365M 38.82 5.69 19.56 38.85 108.73 2054.13 43.30 0.66
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/04/24 2804 3,049,940 29,142M 27.80 2.72 11.45 36.32 79.09 392.60 34.20 0.73

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.