::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/07 14.40 35.90 65.30 161.60
شاخص كل 1398/11/07 16.10 35.90 65.30 161.60
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/11/07 3096 3,922,325 302,192M 28.86 9.89 23.82 45.82 113.43 413.60 0.14
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/11/07 3128 10,060,059 5,942,427M 39.69 9.25 23.70 31.81 89.89 870.10 0.10
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/11/07 1823 4,868,394 162,385M 41.16 10.87 31.67 53.73 89.01 379.33 0.18
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/11/07 1620 41,762 1,376,458M 39.71 5.23 21.27 33.88 68.85 297.18 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/11/07 2343 48,108 172,353M 36.19 6.08 16.11 36.35 72.23 379.64 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/11/07 3633 6,758,434 1,254,906M 47.50 9.35 22.45 37.42 89.01 2598.85 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/11/07 241 995,669 99,567M 21.52 0.10 0.09 0.21 0.00 -0.43 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/11/07 2403 14,446,983 445,791M 49.11 9.32 26.16 48.10 117.97 1344.83 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/11/07 3606 22,042,263 185,420M 37.73 9.74 21.91 38.88 91.91 2104.26 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/11/07 2253 3,994,004 257,997M 43.66 8.49 17.11 36.99 72.06 292.51 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/11/07 2536 4,176,810 426,156M 45.97 8.19 26.51 55.67 148.54 407.52 0.08
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/11/07 2194 39,602 572,537M 38.34 7.24 17.78 34.77 80.89 286.39 0.13
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/11/07 2068 1,558,701 205,870M 55.16 8.54 20.06 40.34 71.70 100.69 0.12
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/11/07 1834 2,232,481 414,485M 42.08 14.01 29.37 44.00 83.44 247.10 0.11
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/11/07 1503 2,241,073 529,375M 41.48 12.03 26.15 46.86 100.07 205.82 0.09
نیکی گستران 0 0 0 1398/11/07 2075 2,745,195 82,532M 38.57 6.81 18.91 29.04 65.56 161.22 0.13
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/11/07 4187 31,124,935 380,845M 42.99 11.61 29.39 46.53 99.86 3011.75 0.20
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/11/07 2999 3,937,184 41,651M 40.45 11.38 23.58 37.79 93.09 511.09 0.07

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.