::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/07/23 2.20 25.20 51.20 71.10
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/07/23 2992 3,458,060 257,878M 28.65 3.84 22.01 51.52 66.89 339.63 49.10 0.50
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/07/23 3024 8,116,250 6,826,943M 61.89 1.21 6.52 19.29 48.16 682.65 52.50 0.34
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/07/23 1719 3,712,713 125,052M 44.38 1.46 20.86 29.04 61.74 265.55 60.90 0.54
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/07/23 1516 34,731 1,042,274M 42.31 -0.30 13.92 23.62 37.03 233.47 64.80 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/07/23 2239 41,261 217,964M 61.88 9.19 18.81 29.40 51.46 311.38 57.50 0.33
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/07/23 3529 5,525,479 1,068,235M 53.89 1.95 13.40 32.50 48.15 2106.49 51.40 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/07/23 137 995,609 99,561M 19.41 0.21 0.05 0.00 0.00 -0.44 5.10 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/07/23 2299 11,520,551 283,532M 51.42 1.73 18.93 47.62 69.04 1052.16 64.80 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/07/23 2233 4,991,234 276,145M 44.11 -3.20 15.42 54.66 76.12 395.11 61.10 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/07/23 3502 18,204,513 156,905M 42.70 4.74 16.13 37.05 56.54 1720.48 52.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/07/23 2149 3,372,739 222,570M 50.29 4.04 16.91 33.32 51.12 231.46 59.30 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/07/23 2432 3,348,122 221,716M 42.44 4.02 25.88 83.35 114.57 324.65 60.90 0.28
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/07/23 2090 33,630 486,203M 40.17 0.82 18.32 34.29 46.57 230.45 60.60 0.47
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/07/23 1964 1,292,516 160,936M 46.55 0.15 16.58 37.81 42.39 75.19 52.10 0.37
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/07/23 1730 1,811,527 336,328M 46.27 3.83 16.01 31.92 41.57 195.09 64.90 0.39
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/07/23 1399 1,787,180 422,159M 51.29 6.68 22.26 44.63 64.77 162.16 64.60 0.30
نیکی گستران 0 0 0 1398/07/23 1971 2,330,431 70,069M 42.88 2.33 12.28 25.25 34.20 121.75 53.20 0.49
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/07/23 4083 24,366,409 285,038M 44.12 2.24 15.63 35.93 66.64 2336.06 42.90 0.63
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/07/23 2895 3,260,713 34,639M 38.55 -0.22 16.09 29.38 42.50 436.27 33.90 0.45

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.