::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/07 14.40 35.90 65.30 161.60
شاخص كل 1398/11/07 16.10 35.90 65.30 161.60
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/11/07 1997 2,269,634 7,762,233M 1.14 6.93 11.47 28.80 39.41 127.04 0.39
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/11/07 1921 2,925,780 146,781M 52.47 5.07 54.56 43.22 163.33 195.61 0.14
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/11/07 1623 3,146,363 628,511M 16.77 25.09 45.00 75.97 137.36 207.96 0.12
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/11/07 1289 2,615,920 65,398M 3.62 17.87 46.72 50.23 84.10 161.60 0.11
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/11/07 1314 3,663,509 1,803,579M 18.02 22.08 33.94 36.22 97.69 266.25 0.27
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/11/07 1975 2,550,206 245,975M 0.97 11.80 8.21 33.09 97.27 155.12 0.14
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/11/07 1429 2,601,021 11,168,008M 6.35 11.92 19.15 52.24 134.46 160.10 0.22
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/11/07 1275 5,237,146 523,715M 38.12 10.30 29.58 41.20 80.84 332.56 0.11
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/11/07 1928 4,459,184 316,428M 47.76 8.87 32.45 47.95 173.02 436.47 0.19
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1398/11/07 492 1,701,833 136,750M 0.95 -0.16 -4.14 -17.65 -20.84 -20.87 0.01
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/11/07 158 986,137 8,079M 98.92 2.22 3.47 3.67 0.06
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1398/11/07 158 1,336,702 155,006M 33.84 13.50 4.19 7.40 0.02
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1398/11/07 110 920,387 48,219M 84.91 3.98 8.44 8.30 0.01
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1398/11/07 288 6,721,997 52,723M 50.51 10.37 31.75 36.97 55.65 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/11/07 2694 4,927,442 148,336M 67.75 3.49 20.78 50.42 79.43 392.74 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/11/07 1540 1,146,028 829,470M 0.40 -0.02 -0.05 -0.10 -0.52 14.62 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا 0 0 0 1398/11/07 1422 2,251,599 125,473M 31.02 -25.02 -7.57 2.37 34.49 125.17 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1398/11/07 582 22,373 111,902M 72.90 1.98 18.66 39.64 79.76 123.75 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1398/11/07 738 1,235,984 1,136,313M 27.10 2.87 12.28 13.38 -7.57 23.82 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1398/11/07 1715 1,713,301 1,649,657M 20.37 8.59 -9.47 -2.56 26.14 96.96 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/11/07 1717 4,383,552 219,186M 2.40 25.63 58.06 99.37 217.55 311.97 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/11/07 1724 5,232,464 1,046,493M 16.28 11.83 43.54 72.25 126.06 410.24 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/11/07 1207 6,211,203 2,635,625M 6.12 19.03 27.46 21.96 148.94 520.33 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1398/11/07 1975 2,532,572 3,575,933M 0.50 2.04 15.08 50.53 40.31 153.26 0.30
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/11/07 465 1,686,705 478,537M 12.52 3.96 26.00 40.36 99.52 68.69 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/11/07 401 10,353 121,751M 85.41 3.97 21.97 -39.43 0.13 3.53 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/11/07 329 2,068,093 84,337M 45.08 10.13 44.28 48.91 0.00 96.19 0.13
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/11/07 1973 1,627,976 117,395M 36.35 -7.12 14.02 38.92 74.65 60.08 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/11/07 142 1,320,794 4,258,482M 6.48 11.49 29.54 0.00 0.00 32.08 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/11/07 408 1,897,311 708,374M 67.83 -3.15 -15.01 -56.52 85.66 89.74 0.12

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.