::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/03 24.80 92.40 211.20 347.90
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/03/05 2117 7,629,944 24,971,627M 6.93 42.17 156.11 297.27 333.58 663.24 0.07 1.18
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/03/05 2041 6,509,595 546,936M 15.66 24.73 108.38 148.73 329.97 557.71 0.16 0.90
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/03/05 1743 6,682,342 1,334,851M 13.27 3.24 103.36 197.06 335.89 554.05 0.13 0.92
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/03/05 1409 6,455,319 253,642M 0.14 25.98 107.94 216.44 299.42 545.56 -0.05 0.94
اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 0 20 0 1399/03/05 45 1,077,508 154,515M 72.60 2.62 0.00 0.00 0.00 7.76 -0.21 0.30
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/03/05 1434 11,174,172 6,015,895M 7.09 64.68 144.36 324.08 427.54 1017.12 0.10 0.85
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/03/05 2095 6,495,368 626,498M 13.23 7.68 94.87 177.23 336.35 549.78 0.03 0.83
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/03/05 247 2,005,215 727,897M 47.18 8.04 45.11 107.84 100.52 -0.51 0.92
بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی 0 0 0 1399/02/27 147 1,308,935 37,640M 59.82 8.36 26.04 30.92 0.00 0.26
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/03/05 1395 8,330,749 833,075M 44.78 13.01 41.53 105.12 142.44 588.08 -0.05 0.60
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/03/05 2048 6,464,300 455,882M 58.76 9.77 29.96 70.63 147.34 677.70 0.02 0.58
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/03/05 612 3,001,214 200,478M 33.90 22.09 46.84 42.72 19.79 16.01 -0.86 0.15
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/03/05 278 1,047,556 9,089M 99.56 3.56 12.27 16.25 16.63 -1.01 0.14
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/03/05 278 2,019,338 555,144M 47.82 13.95 51.21 132.97 111.88 -0.93 1.30
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 0 0 0 1399/03/05 147 1,910,126 194,635M 0.06 -5.44 87.33 100.24 -1.18 1.09
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/03/05 230 1,691,006 86,432M 15.44 1.71 69.27 91.75 94.12 -2.43 0.82
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/03/05 408 5,928,478 97,813M 29.55 29.61 83.98 129.41 179.75 188.77 -0.78 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/03/05 2814 5,464,914 174,085M 52.21 -17.11 -59.09 23.42 99.75 446.49 -0.38 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/03/05 1660 1,139,733 912,238M 1.98 -0.63 -0.53 -0.58 -0.15 13.99 -0.01 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/03/05 702 28,134 140,716M 43.16 1.12 20.22 42.75 97.57 181.37 0.10 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/03/05 858 2,060,925 1,931,287M 15.46 9.33 37.25 86.10 36.40 106.47 0.06 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/03/05 1835 2,380,960 4,164,287M 61.49 -1.07 26.35 66.92 47.57 173.71 0.04 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/03/05 1837 7,920,471 396,039M 31.40 12.81 60.77 148.71 290.42 644.37 0.04 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/03/05 1844 11,093,877 2,218,775M 7.84 16.02 88.22 179.36 271.57 981.82 -0.02 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/03/05 1327 18,517,961 7,857,800M 4.74 61.76 180.87 271.08 673.89 1749.43 0.35 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/03/05 2095 6,844,608 9,664,429M 3.99 42.75 136.86 217.57 316.15 584.46 -0.10 1.23
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/03/05 585 3,678,610 1,031,394M 29.62 30.74 69.49 170.86 253.86 267.91 0.09 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/03/05 521 19,186 959,324M 15.30 34.11 69.89 101.15 16.08 91.86 0.03 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/03/05 449 3,241,894 156,071M 43.16 7.10 31.64 108.79 139.38 207.54 0.14 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/03/05 1542 3,060,248 216,932M 34.22 21.98 42.05 12.20 45.48 206.04 -0.18 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/03/05 2093 4,537,380 498,059M 56.62 66.68 164.97 187.51 323.88 346.15 0.04 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/03/05 262 2,581,033 14,085,608M 8.59 17.02 55.76 156.70 0.00 158.11 0.09 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/03/05 528 1,757,203 700,433M 7.65 -3.42 -14.41 -2.47 -58.98 75.73 -0.42 0.27

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.