::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/22 -4.00 17.50 44.40 67.60
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/08/21 1922 1,947,198 6,432,248M 8.55 -9.64 8.24 12.42 63.31 94.78 45.10 1.10
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/08/21 1846 2,145,319 145,148M 1.35 -4.12 6.56 42.51 136.60 116.76 46.10 0.53
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/08/18 1548 2,002,896 400,095M 30.39 -11.01 5.78 35.21 54.99 96.04 54.70 0.73
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/08/21 1214 1,840,942 46,024M 33.83 -8.16 2.32 20.25 55.10 84.10 64.40 0.35
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/08/21 1239 2,639,655 1,299,526M 31.85 -9.11 -10.81 26.90 42.41 163.90 51.70 0.83
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/08/21 1900 2,304,523 222,278M 0.16 -0.59 7.36 59.68 61.77 130.54 45.00 0.59
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/08/21 1354 2,043,132 7,287,385M 0.00 -12.78 19.40 48.90 82.98 104.31 59.50 0.80
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/08/21 1200 4,017,707 401,771M 34.55 -0.43 10.70 17.96 26.28 231.84 54.60 0.51
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/08/21 1853 3,602,231 257,261M 49.42 -7.01 11.55 45.44 138.03 333.37 51.10 0.69
بازارگردانی نوین پیشرو 0 0 0 1398/07/27 1961 1,953,895 976,713M 11.44 -3.97 9.37 25.01 30.78 95.33 56.20 0.50
بازارگردانی نوین پیشرو 0 0 0 1398/07/27 1961 1,953,895 976,713M 11.44 -3.97 9.37 25.01 30.78 95.33 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/08/21 2619 4,236,457 131,059M 38.05 -3.22 27.98 54.33 -8.59 323.65 59.10 0.33
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/08/21 1465 1,146,553 829,850M 0.58 -0.02 -0.05 0.37 -0.98 14.67 67.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/08/21 1347 2,469,809 82,062M 37.03 -7.34 2.51 21.34 66.16 146.99 62.20 0.44
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/08/21 507 18,905 94,555M 63.72 -2.71 14.92 41.18 55.25 89.07 35.30 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/08/21 663 1,083,514 1,036,894M 35.54 -5.99 -0.78 -27.67 -23.44 8.55 38.50 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/08/21 1640 1,351,932 1,302,103M 17.62 -32.72 -24.76 -14.04 -1.54 55.41 73.20 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/08/21 1642 2,927,373 146,375M 1.95 -1.62 8.38 48.80 106.04 175.12 55.20 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/08/21 1649 3,784,745 756,949M 8.25 -0.75 18.96 30.28 58.31 269.07 65.40 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/08/21 1132 4,669,141 1,955,399M 4.28 -25.08 -10.17 113.19 142.51 366.32 55.70 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/08/21 1900 2,083,932 2,942,464M 0.11 -8.82 24.21 23.62 28.09 108.39 65.80 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امی 0 0 0 1398/08/21 390 1,346,356 410,078M 8.21 -1.46 10.89 34.44 26.37 34.65 20.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/08/21 326 8,919 75,775M 94.91 -7.64 -48.15 -44.83 0.00 -10.81 26.10 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/08/21 254 1,482,152 60,442M 25.95 -17.46 -0.34 22.60 0.00 40.60 16.50 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/08/21 1898 1,559,787 85,001M 64.62 -1.92 22.51 53.17 69.83 53.37 48.50 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/08/21 67 1,019,881 1,841,411M 8.68 -2.56 0.00 0.00 0.00 1.99 19.40 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/08/21 333 2,103,117 456,362M 72.23 -15.26 -51.97 -50.54 0.00 110.32 21.00 0.70

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.