::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/13 22.90 103.30 347.00 680.10
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/05/13 2186 16,009,790 55,422,163M 0.60 26.61 121.48 445.27 812.97 1501.50 0.02 1.18
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/05/13 2110 8,780,195 737,712M 6.90 -0.73 53.00 188.33 334.95 787.13 -0.07 0.87
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/05/13 1812 13,776,030 2,751,872M 7.52 46.58 79.14 322.84 658.79 1248.36 0.07 0.84
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/04/27 1478 8,583,233 530,573M 0.40 -12.35 94.11 255.67 389.80 758.36 -0.21 0.95
اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 0 20 0 1399/05/13 114 1,250,024 179,253M 66.20 3.89 12.39 0.00 0.00 25.02 -0.15 0.28
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/05/13 1503 32,668,131 19,454,362M 5.71 76.91 290.51 689.54 1096.41 3165.94 0.21 0.89
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/05/13 2164 7,120,668 686,810M 0.62 -10.18 0.30 172.30 250.32 612.34 -0.20 0.78
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/05/13 316 3,382,345 1,362,754M 51.04 18.86 53.98 188.21 238.24 -0.17 0.79
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/05/13 1464 14,510,617 3,426,552M 71.08 4.19 65.78 169.24 296.97 1098.50 -0.02 0.65
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/05/13 2117 7,595,347 533,535M 31.82 -0.41 19.46 72.18 143.65 813.77 -0.02 0.48
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/05/13 681 4,224,985 212,354M 74.79 1.89 17.05 55.37 27.91 22.88 -1.00 0.14
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/05/13 347 1,089,482 8,767M 99.70 -3.11 -2.15 7.53 12.51 -0.97 0.16
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/05/13 347 3,750,758 990,310M 10.29 3.36 69.24 197.96 277.97 -1.02 1.12
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 0 0 0 1399/05/13 216 3,071,073 311,419M 0.04 19.07 42.79 224.55 222.51 -0.45 1.07
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/05/12 299 1,733,562 129,934M 9.81 1.01 44.38 167.87 191.82 -2.31 0.98
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/05/13 477 9,462,525 114,683M 19.78 -14.31 31.18 120.26 201.72 238.57 -1.08 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/05/13 2883 1,534,895 196,422M 58.10 -20.27 -75.46 -68.85 -52.09 53.49 -0.43 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/05/13 1729 1,199,901 960,396M 7.02 1.87 4.29 4.71 4.60 20.01 0.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/05/13 771 31,988 159,994M 38.87 -5.78 7.25 41.07 99.46 219.91 0.12 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/05/13 927 2,930,815 2,865,446M 16.84 9.65 41.10 134.58 170.42 193.61 -0.16 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/05/13 1904 3,821,531 5,104,435M 34.56 25.15 60.57 116.92 117.44 339.31 0.02 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/05/13 1906 11,126,207 556,333M 0.63 5.89 41.77 142.79 396.05 945.65 -0.03 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/05/13 1913 17,189,746 3,437,949M 11.40 11.34 50.55 229.48 457.86 1576.25 -0.08 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/05/13 1396 52,698,928 7,764,344M 32.43 57.61 280.50 713.10 972.31 5163.15 0.26 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/05/13 2164 15,661,860 22,114,185M 3.75 24.94 126.49 414.35 840.05 1466.19 0.02 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/05/13 654 6,231,142 2,124,608M 17.52 7.13 86.01 249.48 418.81 523.20 -0.06 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/05/13 590 35,483 2,341,754M 8.09 18.45 77.31 239.45 107.27 254.83 -0.01 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/05/13 518 1,838,320 224,606M 59.57 1.58 -42.09 -16.55 30.84 74.39 0.09 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/05/13 1611 2,992,492 242,054M 19.39 -9.56 10.69 50.76 31.89 199.26 -0.30 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/05/13 2162 8,550,282 994,612M 9.31 14.11 117.72 398.73 630.76 740.74 0.07 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/05/12 331 4,514,890 32,464,649M 9.00 18.65 61.31 238.11 0.00 351.50 -0.04 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/05/13 597 1,837,908 2,426,219M 15.60 -35.55 -4.15 -6.05 -57.90 83.80 -0.77 0.56

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.