::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/27 12.00 33.30 52.60 132.50
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 2,527,346 1,244,235M 34.29 22.15 48.11 39.33 137.88 152.67 0.63
بازارگردانی افتخار حافظ (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 1,132,329 61,706M 56.73 10.57 20.53 24.24 17.51 34.94 50.30 0.21
بازارگردانی صنعت مس (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 3,488,315 348,832M 52.46 3.03 3.98 15.76 43.86 188.12 0.64
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 34,970 372,219M 2.98 13.94 29.19 55.94 126.01 249.42 58.50 0.65
سپهر آتی خوارزمي (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 1,810,605 488,816M 12.79 8.97 13.37 17.17 75.13 78.89 50.10 0.60
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 1,077,934 224,192M 27.63 5.49 24.43 23.29 0.00 7.81 16.60 0.77
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 4,371,344 259,273M 95.40 2.56 -6.27 336.92 0.00 337.15 19.00 1.67
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/03/27 2 15,854 79,298M 42.99 14.68 28.87 26.96 0.00 58.56 39.70 0.15
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 1,518,549 356,321M 39.89 1.09 6.50 11.41 44.53 52.13 43.20 0.33
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 16,739 83,753M 99.85 2.83 55.12 0.00 0.00 67.39 27.10 0.19
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 1,272,139 36,451M 37.77 5.78 20.34 0.00 0.00 20.68 3.80 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 24,969 192,018M 12.94 13.22 29.47 59.28 103.65 150.44 56.60 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 3,593,306 106,940M 21.07 30.41 73.34 23.76 39.36 259.33 61.10 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 2,789,428 1,168,190M 1.38 23.04 41.62 46.68 141.68 178.59 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 31,098 357,885M 0.17 11.58 33.01 51.09 124.89 194.80 67.80 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/03/27 2 31,330 305,150M 1.30 10.74 22.08 42.51 108.46 208.94 64.20 0.73
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/03/20 9 31,729 891,724M 6.05 9.96 35.90 41.43 156.77 213.87 54.20 0.93

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.