::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/05/26 6.10 22.80 66.80 98.70
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/05/26 1835 1,770,000 5,846,906M 4.41 0.18 3.24 21.58 209.15 77.06 46.20 1.16
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/05/26 1759 2,033,609 179,903M 1.32 9.73 32.37 92.39 218.53 105.47 47.00 0.43
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 0 0 0 1398/05/26 1839 1,672,728 568,390M 20.35 11.79 29.82 58.36 77.38 67.47 56.00 0.61
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/05/26 1461 2,094,602 418,414M 39.18 15.21 38.57 60.83 124.67 105.01 56.60 0.44
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/05/26 1127 1,835,835 45,896M 63.95 4.76 16.26 28.27 124.19 83.59 67.80 0.33
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/05/26 1798 865,700 228,937M 96.94 1.27 3.19 8.82 11.86 -13.36 57.90 0.05
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/05/26 1152 2,932,193 1,443,545M 31.44 9.54 43.07 70.67 150.51 193.14 54.30 0.85
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/05/26 1813 2,132,995 205,734M 40.11 12.78 47.37 69.94 89.71 113.38 45.90 0.16
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/05/26 1267 1,711,637 4,844,472M 14.92 0.38 23.37 68.30 212.83 71.16 62.20 0.67
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/05/26 1113 3,611,593 361,159M 64.36 -0.26 6.91 21.23 23.55 198.30 57.10 0.57
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/05/26 1766 3,248,373 232,960M 49.51 5.51 27.66 105.25 212.21 290.80 52.20 0.53
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/05/26 303 1,215,359 262,570M 14.73 2.68 17.70 49.19 0.00 21.55 18.50 0.81
صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/05/26 1811 1,273,561 69,403M 55.77 8.04 24.59 37.78 29.10 25.23 49.50 0.27
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/05/26 246 4,391,616 340,868M 96.61 -1.15 2.93 324.96 0.00 339.18 20.40 1.42
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/05/26 420 16,458 82,317M 48.81 3.03 15.84 37.25 61.99 64.60 37.00 0.17
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/05/26 576 1,082,200 1,045,676M 30.54 -26.16 -28.11 -16.50 -6.90 8.42 41.40 0.25
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/05/26 239 17,213 86,126M 99.85 1.37 5.03 67.61 0.00 72.13 27.70 0.16
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/05/26 167 1,491,895 50,396M 58.52 8.92 23.62 0.00 0.00 41.53 13.90 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/05/26 2532 3,348,440 99,653M 27.18 8.51 22.15 63.59 37.15 234.84 60.20 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/05/26 1378 1,147,109 830,251M 95.65 -0.02 0.44 -0.26 -1.44 14.73 70.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/05/26 1260 2,424,107 74,919M 33.35 9.01 17.57 47.83 77.40 142.42 64.90 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/05/26 1553 1,814,777 550,451M 18.94 4.44 15.43 33.27 37.50 108.62 76.20 0.32
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/05/26 1555 2,723,667 136,189M 2.83 19.34 36.34 101.82 148.81 155.97 57.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/05/26 1562 3,288,951 657,790M 6.90 -2.70 13.73 42.41 55.49 220.72 67.70 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/05/26 1045 5,216,272 2,184,533M 9.07 -1.52 120.96 149.85 350.44 420.96 58.20 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/05/26 1813 1,669,469 2,357,252M 0.01 -4.93 2.25 9.24 40.35 66.95 67.80 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و 0 0 0 1398/05/26 656 2,173,300 1,145,660M 0.09 7.60 24.48 117.15 147.02 121.38 50.10 0.67

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.