::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ختراكح 9,404
7.43
9,371
7.05
1,268 5,610,487 52,578M
كاوهح 3,710
0.82
3,715
0.95
675 7,822,745 29,062M
خموتورح 5,600
3.70
5,619
4.06
131 5,000,000 28,097M
تايراح 7,100
-2.43
7,232
-0.62
739 2,624,076 18,978M