::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
بسويچح 3,600
30.62
3,600
30.62
178 4,651,854 16,747M
حفاريح 1,852
-1.85
1,883
-0.21
359 5,167,304 9,731M
دالبرح 2,837
2.49
2,780
0.43
106 659,149 1,832M
اميدح 477
-2.25
488
0.00
102 800,257 391M
ديرانح 808
-1.94
811
-1.58
76 459,472 373M
دفراح 4,004
104.29
4,004
104.29
2 3,000 12M