::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
دبالكح 3,238
2.89
3,203
1.78
376 2,301,883 7,372M
دتوليدح 2,370
1.24
2,353
0.51
121 716,826 1,687M
اوانح 20,000
-2.31
20,061
-2.01
18 78,750 1,580M
كاسپينح 10,885
5.00
10,881
4.96
24 123,627 1,345M
آ س پح 840
0.00
840
0.00
1 1,000 1M