::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كمرجانح 8,202
-4.18
8,321
-2.79
64 100,308 835M
ولشرقح 784
-4.97
785
-4.85
39 381,990 300M