::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كگهرح 54,201
-4.98
54,200
-4.98
586 3,387,982 183,628M
ومللح 13,732
4.99
13,725
4.94
1,129 11,337,470 155,609M
كگهرح2 54,201
-4.98
54,201
-4.98
1 1,621,056 87,863M
ميدكوح 20,000
0.66
20,496
3.16
415 810,843 16,619M