::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ارفعح 3,163
-2.20
3,131
-3.18
748 3,113,956 9,748M
پخشح 5,890
2081.48
5,983
2115.93
218 820,238 4,907M
تليسهح 19,003
-5.00
19,003
-5.00
14 11,996 228M