::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سمگاح 13,213
-10.00
13,620
-7.23
3,413 17,506,799 238,434M
دسانكوح 16,171
-5.00
16,426
-3.50
437 577,107 9,480M
ثغربح 4,785
-4.98
4,907
-2.56
176 1,444,244 7,087M
زقيامح 21,449
-5.00
21,449
-5.00
79 177,461 3,806M
گوهرانح 8,829
-4.99
8,924
-3.97
4 3,550 32M