::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
دسانكوح 980
4.37
951
1.28
251 4,947,860 4,705M
غشهدابح 1,669
-0.30
1,641
-1.97
91 382,676 628M
اتكامح 381
4.10
377
3.01
80 508,587 192M