::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ميدكوح2 4,200
-0.50
4,200
-0.50
1 15,000,000 63,000M
گوهرانح 2,206
-1.65
2,213
-1.34
226 2,032,019 4,497M
ميدكوح 4,250
0.69
4,268
1.11
44 142,624 609M