ورود جنگ به میدان فولاد - 1398/05/15 00:00:00
img src="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/TVC4e9KrI0nE/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmeNoGg4qgOIRLe02csxIZ5g,,/p15-01.jpg" divتهدید ترامپ به افزایش تعرفه واردات در بازار فولاد اثر گذاشته و میل به افت قیمت‌ها را ایجاد کرده است. یک تهدید لفظی یا دقیق‌تر توییتری به خودی خود برای تغییر فاز در یک بازار بیش از 800 میلیون تنی چین کافی نیست مگر آنکه بازارها از پتانسیل تغییر برخوردار باشند و از این داده به‌عنوان یک سیگنال قیمتی استفاده کنند. این شرایط هم‌اکنون محقق شده است و نه تنها بازار فولاد چین بلکه بسیاری از بازارها را ترسانده است. این یعنی آغاز یک روند نزولی کوتاه‌مدت اما نه می‌توان در این خصوص اظهارنظر قاطعی داشت و نه به سادگی آن را رد کرد. کاهش قیمت سنگ آهن را اگر آغاز روند نزولی در بازار فولاد به شمار آوریم احتمال افت نرخ در این بازار مهم وجود خواهد داشت ولی شاهد هستیم که بهای قراضه نه تنها افت نداشته بلکه رشد قیمت‌های مهمی هم به ثبت رسیده است. اگر به هر دلیل افت قیمت سنگ آهن متوقف شده و قیمت قراضه بالا باقی بماند می‌توان بدبینی به دورنمای بازار فولاد را کنار گذاشت./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد ادامه
جدول مقاطع - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - 1398/05/13 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد ادامه