میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. دارایی‌های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق‌های بازارگردان می‌باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی‌های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام564822 21.060.65-2.703.5912.2840.073349.22
با در آمد ثابت872705 80.260.271.605.129.1216.95138.69
مختلط5163 43.42-0.913.2217.1011.0832.382642.35
تمام صندوق ها1247594 33.77-1.742.2114.9112.6827.951110.28