حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
ركيشح 1,860
0.27
1,921
3.56
344 10,111,434 19,423
ميدكوح 14,000
-6.54
14,590
-2.60
400 1,108,059 16,166
دلرح 17,000
1.25
16,840
0.30
175 529,485 8,914
كفراح 5,350
0.94
5,320
0.38
63 1,269,028 6,746
پرديسح 1,412
-27.92
1,425
-27.26
305 4,427,144 6,310
وسپهح 2,871
0.77
2,876
0.95
203 1,792,844 5,156
داروح 11,480
-0.52
11,510
-0.26
60 433,014 4,984