اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت‌های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صينا205 990,000
0.00
990,000
0.00
1 8 8