حق تقدم فرابورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم‌های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می‌باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صباح 2,358
0.77
2,357
0.73
1,007 7,376,873 17,386
ماديراح 1,670
0.54
1,672
0.66
315 5,102,128 8,532