نام نماد :

آپ

نام شرکت :

آسان پرداخت پرشین

مدیر عامل:

علي اکبر فرمهيني فراهاني

تلفن:

021-83332278

فکس:

02183332333

آدرس:

استان تهران، شهر پردیس، دهستان کرشت، پارک فناوری پردیس، فاز 6، کوچه نوآوری 7، پلاک 72، طبقه همکف - کد پستی: 1654120885

وب سایت:

www.asanpardakht.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

واردات وصادرات کالاهای مجاز، اقدام به اخذ هرگونه تسهیلات ارزی وریالی ازبانکها، طرح واجرای پروژه های تولیدی وصنعتی وعمرانی وکلیه خدمات IT ، مکانیزاسیون ارایه کلیه خدمات پرداخت وعقد قرارداد باشرکتها وارگانهای دولتی و خصوصی ودرصورت نیاز اخذ مجوز ازمراجع ذی صلاح