نام نماد :

اروند

نام شرکت :

پتروشیمی اروند

مدیر عامل:

حسن نشان زاده مقدم

تلفن:

06152126560

فکس:

آدرس:

استان خوزستان-بندر امام خمینی-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 3

وب سایت:

https://arvandpvc.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی.