نام نماد :

برانسفو

نام شرکت :

ترانسفورماتور توزیع زنگان

مدیر عامل:

رضا جمشيدي

تلفن:

02433791181

فکس:

آدرس:

زنجان ، کیلومتر 4 جاده زنجان - تهران ، جنب شرکت ایران ترانسفو

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

10/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع ترانسفورماتور روغنی و خشک رزینی ، راکتور ، ترانسفورماتورهای خاص و تجهیزات الکتریکی ، همچنین بسته بندی ، خرید و فروش ، صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی و نیز سرمایه گذاری , انجام هر گونه فعالیت آزمایشگاهی