نام نماد :

بكاب

نام شرکت :

صنایع جوشکاب یزد

مدیر عامل:

عاتکه وادي خيل

تلفن:

02122900133

فکس:

021-22912923

آدرس:

شهر یزد ابتدای شهرک صنعتی (خضر آباد )سمت چپ خیابان اول

وب سایت:

www.jooshkab.com

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

تولید کننده انواع کابل با عایق وروکش لاستیک و سیلیکون