نام نماد :

ثبهساز

نام شرکت :

بهسازکاشانه تهران

مدیر عامل:

اميرمسعود قرباني نيا

تلفن:

86058582

فکس:

86058576

آدرس:

تهران، یوسف آباد،کوچه یکم ، بن بست 12 متری احداثی، پلاک 8، طبقه1 واحد 1

وب سایت:

www.behsazco.ir

ایمیل:

info@behsazco.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن