نام نماد :

ختور

نام شرکت :

رادیاتور ایران

مدیر عامل:

کسري غفوري

تلفن:

02188786071

فکس:

44922719

آدرس:

تهران ـ کیلومتر 15 جاده قدیم کرج ـ شرکت رادیاتور ایران

وب سایت:

www.irradiator.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید کننده انواع رادیاتور خودرو های سبک و سنگین (آلومینیومی، آلومینیومی اکسپندی، مسی – برنجی و استیل)، مبدل های حرارتی صنعتی، اویل کولر، مبدل های آلومینیومی فشارقوی، اواپراتور، کندانسور، مجموعه کولر خودرو و شبکه های جایگزین