نام نماد :

خگستر

نام شرکت :

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مدیر عامل:

احمد رؤيائي

تلفن:

22059550-0

فکس:

22059575-021

آدرس:

ندارد

وب سایت:

www.ikido.org

ایمیل:

info@ikido.org

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1-سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد،کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه یابد