نام نماد :

دالبر

نام شرکت :

البرز دارو

مدیر عامل:

الياس کهزادي

تلفن:

021-88945512

فکس:

028-2221002

آدرس:

قزوین-شهرصنعتی البرز-حکمت هشتم-شرکت البرز دارو

وب سایت:

www.alborzdarouco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

ساخت و فروش هر گونه محصولات داروئی،غذایی،مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی،ملزومات وتجهیزات پزشکی و توزیع آن،واردکردن ماشین آلات مربوط به تولید واصلاح ویا تغییرصنعتی مواد،همچنین وارد کردن مواداولیه خام یا نیمه ساخته ولوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکرو انجام عملیات تحقیقاتی ومعاملات بازرگانی درحدود موضوع شرکت مشارکت در شرکتهای دیگر وخرید و فروش سهام آنهامی باشد.