نام نماد :

دتماد

نام شرکت :

تولید مواد اولیه داروپخش

مدیر عامل:

يحيي ميرزائي

تلفن:

02636161128

فکس:

02636100828

آدرس:

استان البرز شهرستان کرج ،شهرگرمدره، کیلومتر 28جاده مخصوص کوچه فدک،پلاک 2، طبقه همکف با کد پستی 3164816478

وب سایت:

www.temad.com

ایمیل:

info@temad.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید مواد اولیه داروئی شیمیائی آرایشی وبهداشتی وسایر محصولات مشابه وفروش