نام نماد :

درهآور

نام شرکت :

داروئی ره آورد تامین

مدیر عامل:

حسين شکي

تلفن:

021-44993484

فکس:

021-44991338

آدرس:

ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، انتهای خیابان هجدهم

وب سایت:

www.rtpvp.com

ایمیل:

info@rtpvp.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1- تولیدو بسته بندی اشکال مختلف دارویی ،مواد اولیه دارویی،شیمیایی، آرایشی ، بهداشتی ،ملزومات دارویی ،انواع فرآورده های نانو ، صنعتی وسایر محصولات مشابه. 2- تهیه وتامین کلیه موادووسایل،دستگاه هاو ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از داخل و خارج از کشور. 3- سایر موارد