نام نماد :

دسانكو

نام شرکت :

داروسازی سبحان انکولوژی

مدیر عامل:

علي گودرزي

تلفن:

01331882242

فکس:

02188713824

آدرس:

رشت - شهر صنعتی - ورودی دوم - خیابان ابن سینا

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

تحقیق،توسعه،پیشبرد،ساخت محصولات داروئی و یا شیمیایی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث ، تولید ، خرید ، معاوضه ، واردات ، فروش ، پخش ، صادرات ، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده های انکولوژی ، فرآورده های بیولوژیک ، فرآورده های حوزه سلامت ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، مکمل غذائی و داروئی ، اجناس ،کالا و مال التجاره های داروئی و شیمیایی.