نام نماد :

زكشت

نام شرکت :

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

مدیر عامل:

محمدرضا شيرازي نژاد

تلفن:

03195017016

فکس:

02142694848

آدرس:

کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهدای دارخوئین

وب سایت:

www.esfahankesht.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

عبارت است از احداث و اجرای فعالیت های دامپروری و کشاورزی اعم از گاوداری، مرغداری، زنبور داری، پرورش ماهی، کرم ابریشم و کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی