نام نماد :

زگلدشت

نام شرکت :

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

مدیر عامل:

احمد پايداررودمعجني

تلفن:

09351095793

فکس:

02145812341

آدرس:

اصفهان پلیس راه شاهین شهر کاشان کیلومتر 8 جاده علویجه جاده اختصاصی

وب سایت:

www.Goldashtco.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

انجام فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری ، پرورش طیور و زنبور عسل