نام نماد :

شجم

نام شرکت :

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

مدیر عامل:

عباس کريمي

تلفن:

0218866205

فکس:

آدرس:

ماهشهر، بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت شماره 2

وب سایت:

www.tjpc.ir

ایمیل:

info@tjpc.ir

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

تولید انواع مواد شیمیـــایی، حلال ها و سایر مشتقات حاصل از نفـت و گاز گروه محصولات استایرن بوتادین رابر و پلی بوتادین رابر