نام نماد :

غمينو

نام شرکت :

صنایع غذائی مینو شرق

مدیر عامل:

عزيزاله ايلخاني

تلفن:

02148831367

فکس:

05433482585

آدرس:

زاهدان کیلومتر 5 جاده چشمه زیارت شرکت صنایع غذایی مینو شرق

وب سایت:

www.minoogroup.com

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع فرآورده های غذایی بویژه محصولات آردی و تولید انواع نوشابه