نام نماد :

فولاژ

نام شرکت :

فولاد آلیاژی ایران

مدیر عامل:

محمد کمال زاده

تلفن:

03531222526

فکس:

0218832628

آدرس:

یزد--جاده کنارگذر یزد کرمان ، نرسیده به پایانه باربری -کیلومتر 24 جاده فولاد آلیاژی-کارخانه فولادآلیاژی ایران

وب سایت:

www.iasco.ir

ایمیل:

info@iasco.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

تولید انواع فولاد آلیاژی به طرق گوناگون بنا به صرفه، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و موسسات.