نام نماد :

قنيشا

نام شرکت :

قند نیشابور

مدیر عامل:

محمود شهراسبي

تلفن:

02188971946

فکس:

88954419-021

آدرس:

استان خراسان رضوی - شهرستان نیشابور - کیلومتر 20 جاده قدیم نیشابور به سبزوار (شهر فیروزه)

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

تولید شکر و محصولات جانبی از چغندرقند و فروش آن بوده و علاوه بر آن ، عملیات کارمزدی تصفیه شکرخام نیز در کارخانه انجام می شود.