نام نماد :

كاوه

نام شرکت :

فولاد کاوه جنوب کیش

مدیر عامل:

سيدعباس حسيني

تلفن:

02188502680

فکس:

آدرس:

بندرعباس کیلومتر13 بزرگراه شهید رجائی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

طراحی و تجهیزو بهربرداری از کارخانجات تولیدی محصولات صنایع معدنی و متالوژی و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل ساختمانی و راهسازی احداث تاسیسات و راه اندازی