نام نماد :

كروميت

نام شرکت :

توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

مدیر عامل:

سيدتورج معراجي

تلفن:

02166756975

فکس:

آدرس:

خراسان رضوی- شهرستان جوین دهستان پیرا کوه- جاده فرعی روستای جلمبادان 30 کیلومتری شرق جغتایی

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

اکتشاف معادن، راه اندازی و بهره برداری از معادن