نام نماد :

كروي

نام شرکت :

توسعه معادن روی ایران

مدیر عامل:

محمود علي پورجدي

تلفن:

02188730774-02433421449-02188730772-02188540094

فکس:

88540093

آدرس:

وب سایت:

www.izmdc.com

ایمیل:

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

– اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و تغلیظ مواد معدنی.‌ – تولید و استحصال فلز روی و دیگر فلزات اساسی از معادن روی و سایر معادن کشور. – سرمایه‌گذاری و مشارکت در کارخانجات تولید روی و دیگر فلزات اساسی.‌