نام نماد :

كزغال

نام شرکت :

زغال سنگ پروده طبس

مدیر عامل:

رمضان کريتي ثاني

تلفن:

056-32824551

فکس:

056-32822233

آدرس:

طبس-کیلومتر 75 جاده طبس-یزد-منطقه معدنی پروده

وب سایت:

www.tpc.co.ir

ایمیل:

info@tpc.co.ir

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

1. عملیات اکتشاف معدنی 2. طراحی، تجهیز و بهره برداری از معدن 3. انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات، قطعات، محصولات و مواد معدنی