نام نماد :

كورز

نام شرکت :

ورزیران

مدیر عامل:

حسين عزيزي

تلفن:

88773124

فکس:

02188780963

آدرس:

قزوین بلوار شهید بهشتی جاده نجف آباد کیلومتر 2

وب سایت:

varziran.co.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

انجام کلیه امور مربوط به ساخت و راه اندازی و اداره کارخانجات و تهیه کلیه وسایل و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها از داخل و یا خارج از کشور و فروش تولیدات صنعتی و غیر صنعتی در داخل کشور و یا صدور آن به خارج از کشور و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در موضوع شرکت