نام نماد :

نبروج

نام شرکت :

کارخانجات نساجی بروجرد

مدیر عامل:

اميد اعلائي

تلفن:

021-43907200

فکس:

02188783564-06624443226

آدرس:

بروجرد دوراهی خرم آباد-اراک جاده کمر بندی

وب سایت:

www.borujerdtex.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

تاسیس،اداره،بهره برداری وتوسعه هر نوع کارخانه به منظور تولید انواع منسوجات پنبه ای،الیاف مصنوعی وتولید محصولات تکمیلی دوختنی و فروش وصادرات آنهاوهمچنین ورودانواع قطعات مورد نیاز از خارج از کشور .