نام نماد :

وآذر

نام شرکت :

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

مدیر عامل:

قايين شاهعلي

تلفن:

04135546549

فکس:

04135562102

آدرس:

تبریز - خیابان ارتش جنوبی نرسیده به چهارراه باغشمال نبش کوچه استاد شهریار پلاک 1 طبقه اول

وب سایت:

www.azarbayjanid.com

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری