نام نماد :

وساپا

نام شرکت :

گروه سرمایه گذاری سایپا

مدیر عامل:

داود حمزهء

تلفن:

021-44892589-90

فکس:

021-44891987

آدرس:

سال مالی:

12/30

موضوع فعالیت:

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد