نام نماد :

وسيستا

نام شرکت :

سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان

مدیر عامل:

فرهاد شهرکي

تلفن:

05433224029

فکس:

آدرس:

وب سایت:

ایمیل:

سال مالی:

06/31

موضوع فعالیت:

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛