نام نماد :

وكبهمن

نام شرکت :

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

مدیر عامل:

عباس شفيع پور

تلفن:

021-86047813

فکس:

021-86044249

آدرس:

تهران محله عباس آباد-اندیشه خیابان میرعماد کوچه نهم پلاک 1 طبقه همکف

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری،سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع