نام نماد :

پي پاد

نام شرکت :

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

مدیر عامل:

مسيح مشهدي تفرشي

تلفن:

02123505

فکس:

آدرس:

وب سایت:

https://pep.co.ir/

ایمیل:

info@pep.co.ir

سال مالی:

09/30

موضوع فعالیت:

ارائه‌ خدمات پرداخت الکترونیکی در حوزه‌های مجاز و شرکت شاپرک، ایجاد و اداره‌ شبکه‌های گسترده‌ خدمات به سیستم بانکی، بازار سرمایه و بیمه‌ای، فعالیت در زمینه‌های رایانه‌ای، کامپیوتری، الکترونیکی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، فعالیت در زمینه‌های طراحی، ساخت، پیاده‌سازی و راهبری و توسعه‌ سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری